ראיון עם נפתלי פייבלזון

 
ראיון בתכנית סוגרים חשבון עם מנכ"ל החברה נפתלי פייבלזון, לגבי התופעה של מסורבי משכנתא